ładowanie

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW

Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW

Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW to jeden z głównych ośrodków badań kulturoznawczych w Polsce, miejsce interdyscyplinarnych studiów nad kulturą, jej mediami i historią oraz antropologicznego namysłu nad współczesnością. Swoim studentom IKP oferuje szkołę krytycznego myślenia wierną najlepszym tradycjom uniwersyteckim, a także przestrzeń dla twórczych działań. Instytut – jako część Uniwersytetu, ale też jako szczególną instytucję kultury – charakteryzuje połączenie refleksji teoretycznej z praktyką społeczną, animacyjną i artystyczną. Przyjęta w badaniach perspektywa medialna pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, a jednocześnie sprawia, że IKP jest przestrzenią stałego przepływu między nauką, działaniem w kulturze i sztuką.

Podczas obchodów Roku Awangardy w Instytucie Kultury Polskiej UW będzie padać pytanie przede wszystkim o współczesność i trwałość awangardowych idei i praktyk. Instytut będzie szukał obszarów – również tych pozaartystycznych – w których okazały się one wyjątkowo nośne dla kultury XX i XXI wieku. Wskaże na miejsca, w jakich awangardowa tradycja wciąż wchodzi w żywy kontakt ze współczesnością, zastanawiając się jednocześnie nad tym, co dziś znaczy pojęcie awangardowości i czym ona jest. Czy należy już tylko do repertuaru pojęć historycznych, czy też jest lub bywa aktualnym i aktywnym elementem współczesności? A jeśli tak, to co z tej tradycji okazuje się tak żywotne, w jakich sferach kultury i dlaczego?

Wskazując na takie właśnie obszary będzie regularnie dyskutować o relacji między głównymi, awangardowymi ideami a współczesną humanistyką. W cyklu debat HUMANISTYKA DZIŚ. DZIEDZICTWO AWANGARDY wróci więc do tych – postulowanych, projektowanych i realizowanych przez różne nurty pierwszej awangardy – form kultury i refleksji o niej, dla których podstawowymi kategoriami były: zaangażowanie społeczne, współpraca, zespołowość i wspólnotowość, namysł nad społeczną rolą i stosowalnością idei i praktyk zaprojektowanych w artystycznym laboratorium form, a także związana z nimi relacja między życiem społecznym a praktykami artystycznymi.

Dyskusjom towarzyszyć będą seminaria i spotkania z artystami i teoretykami sztuki poświęcone z jednej strony zaangażowaniu w sztuce współczesnej, kontynuującej tradycje awangardowe lub w jakiś sposób do niej nawiązującej, która jednocześnie zbliża się do współczesnej humanistyki zaangażowanej. Podczas seminarium Artysta jako badacz, badacz jako artysta. Sztuka w terenie Instytut będzie poszukiwać związków między współczesną sztuką czerpiącą z tych tradycji a etnografią i animacją kultury. W czasie trzech seminariów z cyklu Pragnienie zwane utopią: praktyki współczesne a projekty awangardy uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, co dziś znaczy praktykowanie utopii? Czy współcześni twórcy teatru i sztuk performatywnych podejmują się weryfikacji projektów awangardy? Czy potrzebujemy dzisiaj nowych wizji przyszłości? Samorealizacja, wyzwalanie nie tylko wyobraźni, lecz także jednostki, emancypujący i emancypacyjny charakter sztuk i nurtów awangardowych będzie zaś podstawą refleksji nad relacją między kobiecością a awangardowością. Konferencja KOBIETY/AWANGARDY będzie próbą (re)konstrukcji środkowoeuropejskiej, kobiecej mapy awangardowej, a także zastanowienia się nad pozycją twórczyń w awangardowych środowiskach artystycznych, ale przede wszystkim nad ich wzajemnymi relacjami (przyjaźni, współpracy, rywalizacji). Twórczość awangardystek w Europie Środkowej pozwala z jednej strony, odsłaniać część dziedzictwa awangardy często nieistniejącego w oficjalnych narracjach i zapomnianego, a z drugiej strony, zapytać o relacje między awangardowością a kobiecością, o awangardowe konceptualizacje kobiecości, tropić napięcia między emancypacyjną ideą a praktyką, zastanowić się nad tym, jakie role i miejsca przypisywały kobietom awangardowe koncepcje kultury i jak środkowoeuropejski kontekst wpływał na te konceptualizacje.

Kolejnym obszarem, w którym Instytut poszukiwać będzie aktualności myśli awangardowej, jest kultura miejska. Podczas jednodniowej konferencji MIASTA/AWANGARDY spróbuje napisać kulturową historię ruchów awangardowych jako ruchów miejskich, a także rozrysować mapę polskich miast awangardowych i zapytać o awangardowe dziedzictwo we współczesnych przestrzeniach miejskich, również to, które związane jest z efemerycznymi praktykami miejskimi: działaniami, sposobami używania miasta, przemieszczania się po nim i przekształcania jego przestrzeni nie tylko przez jej projektowanie.

Kolejnym obszarem poszukiwań aktualności awangardy będą media. Podczas warsztatów, zajęć z udziałem gości – praktyków i teoretyków – a także publicznych dyskusji, podejmie refleksję nad Współczesną awangardą w kinie światowym, zada pytanie o istnienie współczesnej literatury awangardowej, poszuka w różnych mediach praktyk, które dziś można by uznać za awangardowe nie tylko ze względu na ich związki z tradycją Wielkiej Awangardy: od kina grawitacyjnego po literaturę eksperymentalną i cyfrową.

Pytanie o powody, dla których dziś warto wracać do pierwszej awangardy, badać ją na nowo i szukać u jej początków źródeł współczesności, będzie towarzyszyło podczas wszystkich wydarzeń w Roku Awangardy – formacji, która zaprojektowała w dużej mierze nie tylko współczesną sztukę, lecz także kulturę i refleksję humanistyczną.

Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
fax: 22 828 72 83
tel.: +48 22 552 03 24, +48 22 552 26 04 (sekretariat)
e-mail: ikp.polon@uw.edu.pl
Powrót