ładowanie

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL

Katedra powstała 1 października 1971 roku pod nazwą: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej. Na jej czele stali: prof. dr hab. Andrzej Ryszkiewicz (do lutego 1974 jako kurator i w latach 1981-1990 jako kierownik); prof. dr hab. Jacek Woźniakowski (luty 1974 - luty 1981 kierownik); prof. dr hab. Elżbieta Wolicka (w latach 1990-1992 kurator Katedry), prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (w latach 1992-1999 kierownik) oraz dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL (pracownik katedry od 1974, a od 1999 do chwili obecnej jej kierownik). Po konsolidacji dwóch jednostek od 2014 roku Katedra funkcjonuje pod obecną nazwą: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry to wykłady kursoryczne i monograficzne, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, w całości poświęcone sztuce polskiej i europejskiej, od XVIII-wiecznego klasycyzmu po sztukę nowoczesną i współczesną kulturę wizualną. Zarówno w latach ubiegłych, gdy trzon Katedry stanowili samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni dojeżdżający z Krakowa (Woźniakowski) i Warszawy (Ryszkiewicz, Olszewski), jak i obecnie, gdy wszyscy jej pracownicy są wychowankami Instytutu Historii Sztuki KUL, prace badawcze prowadzone w ramach Katedry koncentrują się na sztuce polskiej i europejskiej, oraz na wybranych zagadnieniach sztuki i teorii sztuki, od końca XVIII wieku po współczesność.

Pracownicy Katedry uczestniczą aktywnie w życiu artystyczno-naukowym miasta i regionu, przygotowują konferencje i biorą udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych, a ich dokonania naukowe i organizacyjne są doceniane i zauważane, czego efektem bywają nagrody i wyróżnienia. Zorganizowali dwie ogólnopolskie sesje Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Figury i figuracje (2005) oraz Polis – Urbs – Metropolis (2010), a także kilka sesji o zasięgu regionalnym, poświęconych sztuce i kulturze Lublina i Lubelszczyzny. Od 2015 roku organizują ogólnopolskie konferencje naukowe z cyklu Paragone, których tematyka koncentruje się na zagadnieniu przekraczania poszczególnych dyscyplin sztuki. Aktualnie w Katedrze są zatrudnione trzy osoby: 

Prof. dr hab. Lechosław Lameński, jest autorem kilku książek, m.in. o Tomaszu Oskarze Sosnowskim, XIX-wiecznym rzeźbiarzu polskim czynnym w Rzymie, o sztuce kontrowersyjnego Stanisława Szukalskiego i grona jego uczniów zrzeszonych w Szczepie Rogate Serce, funkcjonujących w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest także znawcą dokonań Tadeusza Stryjeńskiego, jednego z najciekawszych architektów czynnego w środowisku krakowskim od 2 poł. XIX w. po lata 30. XX wieku. Na co dzień zajmuje się również działalnością publicystyczną, jest autorem wielu recenzji, krytyk i wstępów do katalogów, czujnym obserwatorem współczesnego lubelskiego życia artystycznego.

Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur jest autorką dwóch książek o lubelskim architekcie i malarzu okresu międzywojennego, Bohdanie Kelles-Krauzem. Zainteresowania badawcze koncentruje na rzeźbie i architekturze XX wieku, a szczególnie na rzeźbie i zjawiskach na jej pograniczach lat 60. XX wieku.

Dr Marcin Pastwa publikował w „Kontekstach”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Ethosie”, „Rocznikach Humanistycznych” artykuły dotyczące metodologii historii sztuki, problematyki funkcjonowania obrazu w sztuce i w historii sztuki, zajmował się m.in. twórczością Grzegorza Bednarskiego, organizując w Lublinie wystawy jego prac w Galerii Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Galerii Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, redaktor wydawnictw zbiorowych i książek, autor haseł w Encyklopedii Katolickiej, obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą twórczości Cy Twombly’ego.

 
Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
Al. Racławickie 14
20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III), p. GG-334 "OLIMP"
81 445 43 34
Powrót