ładowanie

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej

Pałac Staszica, Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej.

Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej

Pomyłka, jako źródło inspiracji? Nieporozumienia komunikacyjne i ich pozytywne wymiary to główny temat międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji, organizowanej przez Pracownię Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundację Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych.

Celem spotkania jest eksploracja pozytywnych aspektów nieporozumień komunikacyjnych – w odróżnieniu od ujęć, które tradycyjnie uwypuklają destabilizujący, destrukcyjny wpływ tego rodzaju zakłóceń. Organizatorzy chcieliby poruszyć temat pomyłek i nieporozumień komunikacyjnych jako niedocenianych źródeł innowacyjności w kulturze. Nieporozumienie i rozmaite przesunięcia znaczeniowe traktowane są bowiem jako stałe, immanentne i niemożliwe do wyeliminowania mechanizmy kontaktu międzykulturowego wpisane w proces szeroko definiowanego przekładu.

Przedmiotem namysłu pragną uczynić komunikację między–, poza– i parajęzykową, (między)kulturową, literacką i artystyczną. Szczególnie zainteresowani byliby ujęciami literaturoznawczymi, kulturoznawczymi, translatologicznymi i antropologicznymi. Perspektywy filozoficzne, socjologiczne, komunikacyjne, poznawcze pomysłodawcy spotkania traktują jako kontekst dla zagadnień z obszaru literatury, kultury i przekładu. Proponują poddać dyskusji następujące problemy: nieporozumienie jako zdarzenie komunikacyjne i transparentna, często niedoceniana lub niedostrzegana forma kontaktu – jego przyczyny, konteksty, mechanizmy i możliwe efekty pozytywne; nieporozumienia i odkształcenia znaczeniowe w procesie przekładu: interlingwalnego, interkulturowego, intersemiotycznego jako element inherentny i „stała” komunikacyjna; historyczność nieporozumień; zakłócenia w transferze wiedzy i form kulturowych jako źródło nowych idei/ form ekspresji; nieporozumienie i niezrozumienie/niezrozumiałość jako strategia artystyczna; kulturowe reprezentacje nieporozumień i nierozumienia; dynamika nieporozumienia: momentarność, skalarność i gradacyjność a procesualność/względność zrozumiałego i niezrozumiałego; status i możliwe wartościowania nieporozumienia i niezrozumienia w różnych teoriach komunikacji artystycznej; historycznie zmienne interpretacje roli niezrozumienia i niezrozumiałych tekstów kultury; strategie i efekty łączenia rodzimej tradycji kulturowej z tym, co obce/ nowe i niezrozumiane, zrozumiane cząstkowo, wypaczone; „blokady recepcyjne” w przekładzie (obcość kulturowa, historyczna, religijna, gatunkowa); kulturowe przewartościowania przekładów pierwotnie uznanych za chybione/ mylne/ błędne; historyczne modele przekładów eksperymentalnych, celowo odkształcających oryginał; granice nie(po)rozumienia a granice interpretacji wypowiedzi artystycznych – propozycje alternatywne wobec wariantów poststrukturalistycznych teorii misreading.

Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim, który jest preferowany ze względu na planowaną pokonferencyjną monografię w tym języku. Organizatorzy czekają na zgłoszenia języku angielskim w formie abstraktu (do 200 słów) pod adresem mailowym: poetyki.nieporozumienia@gmail.com do 15 września 2017 r. Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia zostanie wysłana do 30 września 2017. Planowana jest opłata konferencyjna w wysokości 300 zł. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie Instytutu Badań Literackich http://ibl.waw.pl. 

Zwiastun konferencji


Instytut Badań Literackich | Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica

Powrót do listy wydarzeń